Download Apk Free Slovo Gram – Česká Slovní Hra 60 Mod Apk (unlimited money)


Slovo Gram – Česká Slovní Hra 60 Mod Apk (unlimited money)Slovo Gram – esk Slovn Hra 60 Mod Apk unlimited money

Easily search and download millions of original Free download Slovo Gram – Česká Slovní Hra 60 Mod Apk (unlimited money) developed by Android latest file for android mobiles. download updated Mod Unlimited Money Download – for android with fastest speed it’s totally free.

Mod Apk Version APP Required

60

Android 2.3.2+

Slovo Gram – Česká Slovní Hra 60 Mod Apk (unlimited money)Kolik českých slov dokážeš nalézt v naší originální slovní hře Slovo Gram? Myslíš, že se dostaneš do TOP20?

✓ Slovo Gram je nová česká slovní hra se spoustou zábavy pro všechny, co mají rádi slovní hry a výzvy.
✓ Slovo Gram obsahuje 8 různých herních módů, takže se nudit určitě nebudeš!
✓ Slovo Gram je plně v češtině!

PROČ STAHOVAT:

* Originální česká slovní hra s 8 herními módy
* Zahrnuto více než 500 000 českých slov
* Vytvořeno českými vývojáři
* Můžeš hrát offline nebo online, pokud chceš odeslat svoje body.
* Tabulka TOP20 – porovnej svoje skore s ostatnimi lidmi
* Zdarma ke stažení
* Jednoduchá ale chytlavá slovní hra
* Nastav si svoji barvu pozadí a další nastavení
* Můžeš sdílet svoje body přes Facebook, Email, SMS

JAK HRÁT:

Klepnutím na jednotlivá písmenka tvoř slova s 3-10 písmeny. Každé nalezené slovo přidá nová písmenka. Pozor, žádné písmenko se nesmí vyskytnout nad herní plochou, jinak hra končí. Získej co nejvíce bodů a odešli svoje body do celosvětové tabulky. V plné verzi si hru si můžeš také kdykoli uložit a pokračovat v hraní později.

HERNÍ MÓDY:

* Výzva
* Rychlovka
* Atak
* 48 Písmen
* Časovka
* 1 Extra
* 10 Slov
* Souboj 2P

DATABÁZE SLOV:

✓ Hra obsahuje více než 500 000 českých slov, ale vzhledem k rozáhlosti jazyka českého nejsme schopni zahrnout všechna slova. Pokud najdete nějaké slovo, které hra nerozezná, prosím dejte nám vědět a slovo přidáme. Děkujeme za pochopení.

Moc děkujeme za výběr naší hry Slovo Gram a přejeme příjemnou zábavu!

Pokud chcete podpořit naši hru a pomoci nám vytvářet další české hry, prosím ohodnoťte naši hru nebo přejděte na plnou verzi s více módy a bez reklam. Moc děkujeme za podporu.

Pokud máte jakýkoli dotaz, kontaktujte nás na [email protected]

How many Czech words can you find in our original word game Word Gram? Do you think that you will get into the TOP20?

✓ Word Gram is a new Czech word game with lots of fun for everyone who likes word games and challenges.
✓ The word Gram contains 8 different game modes, so you will definitely not be bored!
✓ The word Gram is fully in Czech!

WHY DOWNLOAD:

* Original Czech word game with 8 game modes
* More than 500,000 Czech words included
* Created by Czech developers
* You can play offline or online if you want to submit your points.
* TOP20 table – compare your scores with other people
* Free download
* A simple but catchy word game
* Adjust your background color and other settings
* You can share your points via Facebook, Email, SMS

HOW TO PLAY:

Click on the individual letters to form words with 3-10 letters. Each word found adds new letters. Attention, no letter may appear above the playing area, otherwise the game ends. Get as many points as possible and submit your points to the world table. In the full version, you can also save the game at any time and continue playing later.

GAME MODES:

* Challenge
* Rychlovka
* Attack
* 48 Letters
* Timer
* 1 Extra
* 10 Words
* Duel 2P

WORD DATABASE:

✓ The game contains more than 500,000 Czech words, but due to the vastness of the Czech language, we are not able to include all the words. If you find a word that the game does not recognize, please let us know and we will add the word. Thank you for your understanding.

Thank you very much for choosing our word Gram game and we wish you a lot of fun!

If you want to support our game and help us create more Czech games, please rate our game or go to the full version with more modes and without ads. Thank you very much for your support.

If you have any questions, contact us at [email protected]
* Drobné chyby opraveny a další vylepšení

Google Play Link air.com.littlebigplay.games.free.slovogram

Mod Apk APP Rating: | Votes: 96

(What’s Mod Unlimited Money )

Mod  menu – Unlimited resources (Gold/Elixir/Dark Elixir/Gems/Builder Gold/Builder Elixir) – Increased training camp and spell factory size – Private server – Everything Files

DOWNLOADPosted in: Games, Word


Tagged: Download Slovo Gram – Česká Slovní Hra Mod Apk (unlimited money), Slovo Gram – Česká Slovní Hra UNLIMITED everything

Leave a Reply